Kartvizit Tasarımları ve Ölçüleri

Yaşam ve yaşamın ötesinde duran evren, makrodan mikroya olmak üzere sürekli bir şeylerin başka bir şeyler ile temsil edilmesine bağı olarak mevcut serüvenini sürdürür; örneğin, güneş sisteminde dönen gezegenlerin tıpkı hücremizin merkezindeki DNA çekirdeğinin etrafında yer alan organellere benzetebiliriz. Bu benzetme, daha geniş kapsamlı veya ayrı örneklendirmeler ile sürdürülebilir; fakat işin özü asla değişmez: Yüksek çaptakinin mobil olanla temsil edilmesi.

Kişiler, kurumlar, işyerleri ya da kendisini sosyal olabilme andına başka kişilere açan her tür form; Kartvizit türevi ürünler ile nüfus cüzdanlarını oluşturur desek yanlış olmaz. Aslına bakılacak olursa bir firmayı veya şahsı tanımak adına onun size sunacağı kartviziti gözden geçirebilir; bu kartvizite bakarak kendisi hakkında belirli çerçevelere sığmak koşuluyla fikir edinebilirsiniz. İşte tam da bu noktada yaptığımız işi dile getirmek, bir kartvizit oluşumunda ne gibi emekler verdiğimizi söyleyip bu hususta arzu duyduğunuz yardımı ayağınıza getirmek istiyoruz.

Kartvizitin Serüveni

Bir kartvizit, üç aşamalı planlama ile ortaya çıkar:

  1. Kartvizitin ihtiyaç şeklinde doğması ve bu ihtiyaçla beraber belirli ürünün belirlenmesi.
  2. Belirli ürünü belirledikten sonra pazara uygun tasarımın yaratılıp müstakbel kartvizitte kullanılması.
  3. Birinci ve ikinci aşamaların ardından üçüncü aşamaya geçip matbaa işleminde talep edilen miktarının karşı tarafa ulaştırılması.

Üç aşamalı harekete göz attığımızda evvela kişi ya da kurum için bir Kartvizit ihtiyacının hasıl olduğunu ve bu ihtiyaca bağlı olarak çalışmaların başlangıç aldığını görüyoruz; zaten ihtiyacın köşe noktalarını belirlemeden önce doğrudan tasarıya geçmek büyük hatalara sebebiyet verebilir. Kişi veya kurumun bulunduğu pazar alanına göre kartvizitin genel hatlarını belirlemek; daha sonra da bu hatlara uygun gelecek tasarımı yapmak gerekir. Bizim de izlediğimiz yol katiyetle böyle başlayıp yüksek standarttaki ürünlerin matbaadan çıkmasıyla sonlanır.

Kartvizit yapımında ikinci aşama ise işin sanat boyutunu ele alarak ufacık bir kağıt parçasına alıcıyı harekete geçirecek sloganın yazılması ya da bu sloganın belirtilen kağıt parçasına doğru biçimde yerleştirilmesi olarak ifade edilebilir; zaten işin cafcaflı kısmı da burası olarak geçer. Ürünün belirlenen boyutları, amaçları, tarafları doğrultusunda kararlaştırılan görsel içeriği; ikinci aşamada teknik ekip ve grafikerler tarafından müşteriye sunulur. Müşterinin onayının ardından üçüncü aşamaya geçilip kartvizitin basımında matbaa uygulamasına başvurulur. Matbaa uygulaması, tamamen biten bir çalışmayı toplum nezdinde onaylatmak adına uğraş vermektir; ama en ufak bir hatada işin mutfak kısmında büyük sıkıntılar çıkacağının unutulmaması, ona göre dikkatlice hareket edilmesi gerekir. Birçok kaliteli çalışmanın matbaa alanında çıkan sorunlar nedeniyle heba olduğunu söylemek, geçmişteki örneklere bakıldığında maalesef ki hata olmaz!

Klasik ve Modern Kartvizitler

Kartvizit tasarımında çalışan personel ekibimiz, işin her boyutuyla yakından ilgilenmekle beraber özellikle söz konusu olan faaliyet tasarım olduğunda binlerce farklı modeli tek bir noktada görmenizi ve hangi tasarımı seçmeniz adına tatlı bir telaş yaşamanızı sağlar. Bu durumda klasik çizgilerden modern görünüşlere kadar pek çok kartvizitin örnek şeklinde emrinize sunulması; sonra da arzu ederseniz bunların haricinde yepyeni bir çalışmaya başlanılması kararlaştırılır. Bu bakımdan kişiliğinize, firmanızın işleyişine ya da pazardaki konumunuza göre arzu ettiğiniz kartviziti seçip derhal baskıya ulaştırabilirsiniz. Çalışmanın başlangıç anından itibaren bitiş noktasına kadar benzer niyetle hareket eden ekibimiz; çalışma sonrasında dahi sizden gelecek direktifler doğrultusunda kimi hususları tekrar gözden geçirir. Bu çalışmada size kalan arkanıza yaslanıp yüksek kalitedeki kartvizitinizi elinize almaktan başka bir şey değildir!Bir Cevap Yazın